PRIMERA. PATICIPANTS:

Podrà participar tot el que vullga sense límits d´edat, ni estil musical. Això sí, tindrà que estar empadronat al PaísValencià com a mínim un component de cadascun dels grups que es presenten.

SEGONA.INSCRIPCIONS

Les inscripcions es podran fer al CASAL JOVE  de SILLA o enviant un correu electrònic a la direcció de KaraJas Rock: kr_associacio@hotmail.com. A continuació teniu la informació necessària per a inscriure-vos:

 

a)      Fitxa d´incripció (a disposició en el casal jove de silla).

b)      Fotocòpia del D.N.I. de tots els components del grup.

c)      Dossier explicatiu / Currículum de la trajectòria del grup.

d)      Fotografies recents de la formació. (Una com a mínim).

e)      Gravació en format cd o mp3 (pel correu electrònic)

f)        El termini d´inscripció finalitzarà el 15 de juliol de 2006 en l´horari i en les condicions d´accés pròpies al casal jove (en cas d´esser per correu electrònic ja es voria que fem).

 

TERCERA. FASES I CALENDARI DEL CONCERT

 

Fase de selecció:

Després d´escoltar les gravacions, es seleccionaran 5 participants  per a la realització del concert en directe el dia 29 de Juliol al parc municipal de Silla dins el festival  XIII Karxofa Rock.

El premi per al  grup guanyador  serà la gravació d´un CD amb còpies incloses i 300€ per l’actuació l’any vinent dins la següent edició del Karxofa Rock (XIV).

            La selecció dels grups es donarà a conéixer durant la primera quinzena del mes de Juliol i s´anunciarà per telèfon o correu electrònic als grups seleccionats.

Existirà una pàgina web de karajas, on apareixerà tota la  informació referent al concurs, a més d´altres coses que ja anireu descobrint.

El jurat del concurs estarà format per músics, organitzadors i tècnics de joventut.

 

Fases del concert:

 

a)      El concert es realitzarà el 27 de juliol de 2006. Es farà públic el calendari de concerts mitjançant díptics, la web, cartelleria, mitjans de comunicació…

b)      Els participants hauran de portar per a l´actuació els seus propis instruments i amplificadors.

c)      El grups seleccionats per a l´actuació realitzaran un directe al voltant dels 30 min.

QUARTA. ALTRES DETERMINACIONS

a)      Els veredictes del jurat son inapel.lables.

 

b)      L´organització resoldrà totes les qüestions que puguen sortir pel que fa a aquestes bases.

c)      Els que participen al concurs, formaran part d´una base de dades propietat de l´organització, amb l´objectiu de potenciar el coneiximent i la difussió de noves promeses, així com oferir diferents alternatives al panorama musical  valencià, valorant la música en nostra llengua.

d)      El jurat pot considerar el premi dessert en cas de què els grups presentats no reuneixquen un mínim de qualitat.

 

 Organitza:  Karaja’s Rock

PS:El concert igual es fa el 29 de Juliol, la data encara no està segura.El dia 28 tocaran Relk,Gàtaca,Kapità Peskanova i Pirat’s Sound Sistema, tot de baes.

Salut!