Continuem creixent i ara arriben els espais ska, he obert un apartat nou, on apareixen tots els espais ska i on explica de que va tot.

 

Actualment ja son 5 els grups que tenen un Espai Ska i són altres 5 els que volen entrar, i esperem que siguen més els que s'apunten.

 

Resumin-ho un poc es podria dir que un Espai Ska és una pàgina web + fòrum + correu electrònic que proporciona Valenciaska a qualsevol grup valencià que toque ska, per tal de fer de valenciaska no només un portal de música, sinó fer de punt de reunió de tots els grups, i construir aquest portal entre tots, i promocionar-se entre tots de una forma molt fàcil.