Molt bones, necessitem col·laboració en la difusió del festival, així que a qui li abellisca pot descarregar el cartell aci:

 

Fer unes poques còpies (no cal que siga en color) i penjar-les on millor li parega (atenció, no els penjeu en zones no habilitades a vore si ens cau una denúncia!).

Entre els que ho feu i ens envieu una foto del cartell penjat sortejarem una samarreta.

Moltes gràcies a tots i totes!