Simplement recordar a tothom que avui es l'aseamblea a les 18:00 i ens vorem tots a la porta de la facultat de filologia, Av. Blasco Ibañez.

 

Esteu tots convidats, es prega màxima assistència!